Propedeutyka Grafiki

dr Jarosław Janas ad.

Przedmiot propedeutyka grafiki skierowany jest do studentów pierwszego roku Wydziału Grafiki. Zajęcia mają na celu wprowadzenie w świat grafiki artystycznej przez poznanie historii i przede wszystkim warsztatu sześciu pracowni tutejszej Katedry Grafiki Artystycznej. Indywidualna praktyka i doświadczenie dają studentom w następnych latach możliwość odnalezienia się w technikach druku płaskiego (litografia, serigrafia, druk cyfrowy), wklęsłego (techniki metalowe), czy wypukłego (linoryt/drzeworyt) oraz pomagają w wyborze najbardziej im odpowiadającej techniki druku, jak również pracowni dyplomowej.