I Pracownia Rysunku

https://www.facebook.com/I-Pracownia-Rysunku-prof-Jacka-Strzeleckiego-132041184101311/ https://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-malarstwa-i-rysunku/katedra-rysunku/pracownia-rysunku-i/