Pracownia Tkaniny Artystycznej

prof. Anna Goebel

dr Dorota Tarnowska-Urbanik ad.

mgr Lidia Wojcieszek lab.

Pracownia funkcjonuje od 1965 roku.

Łączy tradycję z poszukiwaniem i eksperymentem. Jest miejscem wymiany doświadczeń z różnych obszarów sztuki, w którym każdy może sięgnąć do swoich niezwykłych zainteresowań i je rozwijać. Pracownia jest otwarta na śmiałe eksperymenty i poszukiwania twórcze. Prowokujemy do kwestionowania schematycznego sposobu myślenia o tkaninie, którą traktujemy jako medium i środek transmisji sensów i idei. W realizacji prac ważny jest proces twórczy, rozwój świadomości artystycznej, bo to dzięki niej dokonujemy wyborów. Najistotniejszym elementem funkcjonowania pracowni jest realizacja autorskich programów.

Studenci konfrontują swoją twórczość na wystawach, konkursach i wydarzeniach artystycznych w kraju i za granicą.

Aleksandra Skorupka II lic. malarstwo SEED AFTER SEED 2021

Wiktoria Studnicka I lic.malarstwo https://drive.google.com/drive/folders/1P_ACSlXKg4ARr_OcTKsRNKvyuv68DFRc?usp=sharing