XIV Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Jerzy Hejnowicz

dr hab. Ewa Kulesza, prof. UAP

„Nie zapominając o tym co w sztuce już się wydarzyło, co dzieje się w niej aktualnie, zamierzamy spoglądać równocześnie w przyszłość, w rejony nienazwane i nieodkryte, zapowiadające strefy nowych inspiracji, nowych metod tworzenia i twórczych wyzwań”.

Nieustannie ewoluujący RYSUNEK osadzony w wielowiekowym dziedzictwie, dzięki przyjaznym „głowie i dłoni” technikom zapisu (tradycyjnym jak i eksperymentalnym) pozwala na swobodną interpretację świata rzeczywistego jak i tego, który powoływany jest wyłącznie za pośrednictwem ludzkiej wyobraźni.

Sztuka dzisiaj, w przeciwieństwie do strukturalnych, akademickich podziałów, bez względu na rodzaj i dyscyplinę unika granic, istnieje w strefie wzajemnych wpływów i inspiracji. Ten jej potencjał jest dla nas szczególnie interesujący.

XIV Pracownia Rysunku, będąca częścią II Katedry Rysunku udostępnia studentom wiedzę z zakresu szeroko pojmowanej anatomii rysunku oraz zagadnień jego aktualnej, różnorodnej ideowo i formalnie obecności sztuce współczesnej.

Pracownia jest forum wymiany myśli, rysunkowej praktyki, miejscem analizy artystycznych koncepcji oraz przestrzenią tolerancji dla różnorodnych postaw twórczych.

W tej atmosferze staramy się przekazać możliwie pełne spektrum rysunkowych kompetencji jak i wszelkich umiejętności wykorzystania go jako współczesnego medium tworzenia.

Jerzy Hejnowicz i Ewa Kulesza