VII Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – Perfomance

prof.  Janusz Bałdyga

dr Marta Bosowska

Wystawa VII Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych – Performance stanowi próbę pokazania kilku aspektów aktywności studentów zarówno w obszarze działań stricte warsztatowych, skupionych na podejmowaniu problematyki proponowanej w cyklu dydaktycznym pracowni jak i prac prezentowanych publicznie w kontekście działań innych studentów. Koncepcja wystawy opiera się na przedstawieniu aktywności  pracowni zredukowanej do tych dwóch zasadniczych elementów. Wystawa łączy zarówno realizacje studentów w ich podstawowym, studyjnym wymiarze jak i prace prezentowane w przestrzeni publicznej w oparciu o instytucje kultury jakimi są miejskie galerie UAP. Dzięki temu prace zyskują istotny kontekst społeczny i artystyczny wynikający z działań w przestrzeni wspólnej. Pozwala to na pokazanie elementów współdziałania i kompromisu niezbędnego w tworzeniu przedsięwzięć grupowych.

Prace studyjne związane są z  problematyką wypracowaną w oparciu o hasła kluczowe stanowiące punkt wyjścia do formułowanych przez studentów tematów min. stół, nadmiar, monument, performance liczbowy, czas, pamięć etc. Część prac realizowana była w trybie online wymuszonym ograniczeniami pandemicznymi.

Zasadniczym elementem wystawy są zapisy filmowe dwóch  prezentacji publicznych skoncentrowanych zarówno na działaniach jak i obiektach będących ich  rezultatem. Metoda wiążąca performance z rzeźbą widoczna jest w zapisie projektu Inter Face zrealizowanego w ramach autorskiego cyklu pracowni Wejścia / Wyjścia  w galerii Curators Lab.

Kolejnym elementem jest przygotowana na Wystawę Końcoworoczną 2021 prezentacja studentów You can dance respektująca specyficzne warunki przestrzenne Witryny Sztuki UAP. Realizacje studentów zostały podporządkowane wypracowanej przez grupę strukturze porządkującej i systematyzującej indywidualne komunikaty.

YOU CAN DANCE

Wejścia/Wyjścia #4

Kanał YouTube pracowni