Wystawa Końcoworoczna 2022

Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

ponad 140 pracowni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przedstawia rezultaty swojej wielomiesięcznej pracy twórczej. 

Jak co roku przedstawione są często odmienne, twórcze rozwiązania stworzone w różnych mediach. Prezentacja dokonań studentów jest również okazją do doświadczenia szerokiego przekroju autorskich rozwiązań i sposobów, w jaki myślą młodzi artyści, stojący na początku swojej drogi artystycznej.