Pracownia Interpretacji Przestrzeni

mgr inż. arch. Łukasz Spychaj

prof. dr hab. Andrzej Wielgosz

///MANIFEST 2022

Projektowanie to złożony proces przyczynowo-skutkowy, którego bazą jest analiza i interpretacja kontekstu. Projektant/projektantka, w opozycji do artysty/artystki, nie jest jednoosobową instytucją podejmującą autorytarne decyzje, a jedynie ogniwem w złożonym procesie.

W Pracowni Interpretacji Przestrzeni poszukujemy proporcji między indywidualną myślą twórczą a możliwościami i ograniczeniami wynikającymi z kontekstu i otoczenia. Istotna jest dla nas aktualność podejmowanych problemów – żyjemy w czasie globalnego kapitalizmu pogłębiającego kryzys klimatyczny wzmagający międzynarodową migrację – są to czynniki wpływające na podejmowaną problematykę projektową i rozwiązania funkcjonalne i materiałowe. W procesie projektowym kładziemy nacisk na aspekty zrównoważonego rozwoju, klimatu i ekologii ale rownież
lokalnych tradycji i tożsamości kulturowych, łącząc je z najnowszą wiedzą w zakresie rozwiązań low i high-tech. Staramy się zaburzyć zastany układ student-profesor na rzecz wspólnej, egalitarnej rozmowy w otwartej grupie gdzie wypowiedzieć może się każdy.

MOST DWORCOWY
Piotr Banaszek