II Pracownia Architektury Wnętrz

prof. dr hab. Marta Weronika Węcławska-Lipowicz

mgr Marta Brennenstuhl-Bludnik, as.

PIĘKNY znaczy ŁADNY, ŁADNY znaczy zawierający w sobie ŁAD, porządek i harmonię.

W pracowni próbujemy poszukiwać PIĘKNA czyli tego wewnętrznego ŁADU rzeczy, przestrzeni i form. Studiujemy kulturowe konteksty architektury, odwołujemy się do klasycznych kategorii. Uczymy się dostrzegać i cenić wartości zastane aby dojrzale tworzyć nowe. Zadania dotyczą kreacji przestrzeni, architektury, architektury wnętrz , detali wnętrza, wystawiennictwa. Zrozumienie jedności przestrzeni i związków między zewnętrzną a wewnętrzną formą w architekturze oraz relacji między konstrukcją, funkcją i formą ma zasadnicze znaczenie. Często podejmowane są tematy związane z adaptacją, działaniami wobec i w obrębie obiektów zabytkowych. Umiejętność odczytania kontekstu i podjęcia twórczego dialogu jest priorytetem. Problematyka ćwiczeń uwzględnia rok studiów, kierunek, własne predyspozycje studentów. Tematy formułowane są, więc problemowo, aby umożliwić studentom jak najbardziej indywidualną wypowiedź.

II Pracownia Architektury Wnętrz – studia niestacjonarne