I Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Joanna Imielska

dr Anna Maria Brandys as.

O rysunku…

Rysunek to swoisty język, czasem bardzo osobisty, z jednej strony spontaniczny i swobodny, z drugiej wykalkulowany, wręcz matematyczny.
Rysunek to zatarcie granicy pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami sztuki, to dotykanie ciągle nowej materii i nieustanne dokonywanie wyborów.
Rysunek to rozmowa i zadawanie pytań.
Rysunek to… miejsce ciągle niezapisane.
Prowadząc pracownię rysunku stawiamy sobie konkretne cele.
Pierwszy cel to przejście od widzenia do poznawania. Doskonalenie warsztatu oraz rozszerzanie środków przekazu jakimi dysponuje rysunek.
Drugi cel to zbudowanie autonomicznego „ja”, ujawnienie indywidualnych zainteresowań, predyspozycji i wrażliwości każdej studentki / każdego studenta. Zdefiniowanie własnej postawy twórczej i wyboru konwencji artystycznej.
Trzeci cel to bycie w zespole, tworzenie „wspólnoty” zbudowanej na zasadzie podobieństw i różnic, to „wyjście poza pracownię”, wyjazdy na plenery, organizacja wspólnych wystaw, które są uwieńczeniem całego procesu dydaktycznego.
Czwarty cel, to podejmowanie ważnych tematów, w roku akademickim 2021 / 2022 tematami przewodnimi są: KIESZONKOWY ATLAS MYŚLI oraz NEW AGE

LINKI DO SZERSZEJ PREZENTACJI PRACOWNI:
https://drive.google.com/drive/folders/1_14NdImmGTlK3I2lxdPGvPupL51vz5rJ?usp=sharing

https://www.instagram.com/1rysunekweaikuap/
https://www.facebook.com/pracowniarysunkujoannyimielskiej/


Aleksandra Matusiak, Kieszonkowy atlas myśli, WAiW, I rok, sds 

Pamela Herot, Kieszonkowe domino myśli, WGiKW, I rok, sds (film)

Pamela Herot, Atlas chmur, WGiKW, I rok, sds (film)

 Barbara Borysewicz, My i wojna, WGiKW, II rok, jsm 

Agnieszka Czernik, Bałagan, WEAiK, II rok, sps (film)

Mateusz Leszczyński, Obłokobujanie, WGiKW, I rok, sds (film)

Marika Opas, Światło i ruch, WGiKW, IV rok, jsm (film)

Jagoda Kalisz, New age, WGiKW, I rok, sds (film)

Pamela Herot, New age, WGiKW, I rok, sds (film)