Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych

dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich, prof. UAP

mgr Piotr Słomczewski, as.

Program pracowni jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i wpisaniem się w awangardowe i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii. Szczególnie ścisłe kontakty Pracownia rozwija z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki tej współpracy studenci mają dostęp do wszystkich laboratoriów WB i interdyscyplinarnej wiedzy

Przy Pracowni działa Klub Nauki i Sztuki oraz galeria KNS w Collegium Biologicum Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracownia cieszy się również patronatem  Art & Science Node w Berlinie promującym działania Pracowni na arenie międzynarodowej.

W ramach zajęć dydaktycznych prowadzone są zajęcia praktyczne, warsztaty, konsultacje, wykłady, dyskusje. Studenci tworzą prace w różnych mediach, uczą się interaktywnych technologii rozwijając swoje indywidualne zainteresowania oraz włączając się w kompleksowe projekty pracowniane. Obecnie Pracownia realizuje projekt artystyczno-badawczo-edukacyjny Ryzosfera: Wielka Sieć Małych Światów” zainspirowany badaniami nad strategiami sieciowymi roślin tzw. Wood Wide Web.

Realizacja projektu oparta jest  na eksploracji i eksperymencie, na międzyśrodowiskowe współpracy, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, na nowatorskich praktykach edukacyjnych, artystycznych i badawczych, które obejmują: międzyśrodowiskowe warsztaty i seminaria, wykłady, dyskusje, prace terenowe, pracę w laboratorium, publiczne prezentacje w postaci wystaw i sympozjów.

https://www.transdisciplinary-art.pl