Pracownia Plakatu II

prof. dr hab. Eugeniusz Skorwider

mgr Szymon Szymankiewicz, asyst.

Pracownia ma profil społeczno-polityczny. Problematyka tego typu determinuje formułowanie konkretnych, czytelnych komunikatów. To daje szansę na lepszą weryfikację i ocenę pracy studentów.

Ważna jest aktywność dotycząca współpracy z instytucjami oraz innymi podmiotami (na przykład UAM i UEP) na zewnątrz Uczelni. W wyniku takiej współpracy do programu Pracowni włączane są tematy konkursowe. Powstałe projekty mają zwykle swój finał w postaci nagród i wystawy pokonkursowej. Jest to czynnik dodatkowo motywujący studentów oraz dający możliwość zaistnienia w przestrzeni publicznej, poza Uczelnią.

Głównym celem Pracowni jest przekazywanie studentom specyficznego sposobu myślenia polegającego na syntetycznym ujmowaniu treści. Jest to rodzaj wizualnej puenty.