I Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Jacek Strzelecki

dr Adam Gillert, ad.

Artysta myśli obrazem.

Rysunek jest pierwszym, najbardziej naturalnym odruchemi bezpośrednim zapisem reakcji artysty na otoczenie, napotkaną sytuację, nastrój chwili. Może być notatką – koncepcją dla powstania obrazu, rzeźby, kompozycji przestrzennej. Może być także skończonym dziełem – spełnieniem artystycznych wizji. Wszystko to sprawia, że rysunek jest najbardziej osobistym przekazem wrażliwości i indywidualności artysty. Studia w pracowni mają na celu pogłębienie umiejętności manualnych, technologicznych oraz poznanie zasad kompozycyjnych. Duży nacisk położony jest na rozwijanie indywidualnego podejścia do postawionych problemów, poszukiwanie własnego języka przekazu i odpowiedniego dla tych poszukiwań doboru narzędzi i technologii. 

https://www.facebook.com/I-Pracownia-Rysunku-prof-Jacka-Strzeleckiego-132041184101311/