IV Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Hanna Łuczak, prof. UAP

dr Paweł Polus ad.

Realizacje w IV Pracowni Rysunku powstawały w oparciu o tematy semestralne, tematy swobodnie wybierane z szerokiego programu propozycji oraz na płaszczyźnie własnych idei i projektów. Ponadto dla studentów 1 roku (I st.) adresowane były odrębne zestawy ćwiczeń.

Program IV Pracowni Rysunku ukierunkowuje studenta na indywidualny tok edukacji w zakresie rysunku. Ma na celu zobrazować otwartość, zróżnicowanie i różnorodność  języków rysunkowych.

W mijającym roku akademickim duże znaczenie dla wspólnej pracy miał powrót do przestrzeni pracowni po dwuletnich spotkaniach online. Praca ze studentami nabrała dynamiki, rozmachu i jakości, najlepszym tego przykładem są  realizacje  przygotowane na wystawę końcoworoczną.

Dlatego bardzo dziękuję wszystkim studentom za prace i zaangażowanie.

Tematy semestralne:WYSPA, ALFABET, ATLAS