Pracownia Rysunku Anatomicznego

prof. dr hab. Sławomir Kuszczak

dr hab. Paweł Flieger, prof. UAP

Celem kształcenia w Pracowni Rysunku Anatomicznego jest zbudowanie świadomości wizualnej, umiejętności rysunkowych i krytycznej niezależnej postawy twórczej, która umożliwi studentowi w oparciu o rysunkowe środki wyrazu realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych. Osią kształcenia jest rysunkowa konfrontacja z naturą, czyli prowadzenie wnikliwych rysunkowych studiów, których przedmiotem jest ludzkie ciało.

Człowiek, jego postać to najdoskonalszy i najmniej nam obojętny twór natury, tym samym najlepszy obiekt inspiracji, poszukiwań twórczych i formalnych rozważań. Anatomia człowieka, anatomia rysunku to swoisty kanon, który pozwala zdefiniować wizualnie całe spektrum rzeczywistości. Określając fragment w konsekwencji definiujemy całość.