VIII Pracownia Rysunku

dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. UAP

dr Filip Wierzbicki-Nowak, ad.

Program nauczania zakłada naukę od studium fenomenu ludzkiego ciała – aż po około-rysunkowe redefinicje komunikujące rzeczywistość, czas, przestrzeń za pomocą różnych mediów z „rysunkowym” charakterem wypowiedzi twórczej.

Program oferuje działania, szczególnie w kontekście samoświadomości, ekologii i doświadczeń sztuki i nauki. Prowadzimy pokazy o artystach, nurtach w sztuce, organizujemy spotkania.

Integrując studentów, szczególnie międzynarodowych, prowadzimy autoprezentacje. Posiadamy dużą kolekcję katalogów i filmów dla studentów. Nabycie umiejętności interpretacji i komunikowania rzeczywistości są wiedzą konieczną do studiowania na każdym Wydziale naszej Uczelni. Decyzyjność, podejmowanie ryzyka, przygotowuje adeptów Uczelni do pracy po studiach.

ANATOMIA:
LINK: https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:34b0be16-c9f4-32e2-887d-0921e705f259


VIDEO-PRACE około-rysunkowe:

https://webobook.com/tour/lb7irU0inKSM2ZgKrN4T2sjlYJNKydS_/RqVwfwxlfJchABHAv_tpNQK27vxUcFKw


FB: 
https://www.facebook.com/8pracowniaUAP.Poznan