XIV Pracownia Rysunku

Prof.dr hab. Jerzy Hejnowicz prof. UAP

Dr hab. Ewa Kulesza prof. UAP

„Nie zapominając o tym co w sztuce już się wydarzyło, co dzieje się w niej aktualnie, zamierzamy spoglądać równocześnie w przyszłość, w rejony nienazwane i nieodkryte, zapowiadające strefy nowych inspiracji, nowych metod tworzenia i twórczych wyzwań”.

Nieustannie ewoluujący RYSUNEK osadzony w wielowiekowym dziedzictwie, dzięki przyjaznym „głowie i dłoni” sposobom zapisu (tradycyjnym jak i eksperymentalnym) pozwala na swobodną interpretację świata rzeczywistego jak i tego, który powoływany jest wyłącznie za pośrednictwem ludzkiej wyobraźni.

Sztuka dzisiaj, w przeciwieństwie do strukturalnych, akademickich podziałów, bez względu na rodzaj i dyscyplinę unika granic, istnieje w strefie wzajemnych wpływów i inspiracji. Ten jej potencjał jest dla nas szczególnie interesujący.

XIV Pracownia Rysunku, będąca częścią II Katedry Rysunku udostępnia studentom wiedzę z zakresu szeroko pojmowanej anatomii rysunku oraz zagadnień jego aktualnej, różnorodnej ideowo i formalnie obecności sztuce współczesnej.

Pracownia jest forum wymiany myśli, rysunkowej praktyki, miejscem analizy artystycznych koncepcji oraz przestrzenią tolerancji dla różnorodnych postaw twórczych.

W tej atmosferze staramy się przekazać możliwie pełne spektrum rysunkowych kompetencji jak i wszelkich umiejętności wykorzystania go jako współczesnego medium tworzenia.

Jerzy Hejnowicz i Ewa Kulesza


,,Sztuka Wojny” Sun Tzu (ok. VI w p.n.e.) to najstarsze na świecie  opracowanie dotyczące strategii i taktyki prowadzenia wojny. Zawiera ono 13 rozdziałów, które powtarzam zmieniając jedynie ich treść. Zamiast oryginalnych informacji pojawiają się powstałe podczas warsztatów dziecięce rysunki odpowiadające na konkretne hasła. Kredki imitują historyczny zwój a każdej przypisany jest jeden rozdział.
Książka artystyczna, powstała dzięki współpracy z Klubem Dziecięcym ,,Promyczek” w Dzierzgoniu. Szczególne podziękowania śle w stronę młodych twórców w wieku od 13
do 22 miesięcy: Jaś, Olek, Ignaś, Alinka, Jagódka, Antoś, Błażej, Jaś. 

Na trzech granicach – w Rosówku, Piaskach i na jeziorze Gołdap za pomocą trzech obiektów (wykonanych z ziemi spod mojego domu) jednocześnie powiększam i pomniejszam teren Polski. 
Czy wyrzucając ziemię poza nasze granice dokonuje ekspansji czy uszczuplam polskie zasoby?