I Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych

prof. dr hab. Marcin Berdyszak, prof. UAP

dr Tomasz Drewicz, ad.

W roku akademickim 2021/2022, po długiej pracy on-line spowodowanej pandemią, Pracownia działała wreszcie na normalnych zasadach.

Dzięki zdyscyplinowaniu studentów udało się w pierwszym semestrze przeprowadzić szereg ćwiczeń kompletujących możliwości reagowania na podstawowe sytuacje, wobec których byli stawiani Ci wszyscy, którzy pojawili się w naszej pracowni po raz pierwszy. Wzajemne rozmowy o rezultatach poszerzał refleksję każdego indywidualnie, co w rezultacie dało możliwość przygotowania od początku do końca samodzielnych realizacji, które w procesie rozpoznawania siebie, oraz własnych zainteresowań mogą stanowić źródło kreacji i powody powstawania kolejnych prac. Każdy zgodnie z własnymi predyspozycjami oraz dynamiką miał szansę zmierzyć się z procesem twórczym od fazy koncepcyjnej po kolejne transformacje. Moment osiągnięcia rezultatu, który co najmniej wynikał z zamierzeń a często znacznie poza nie wykraczał, świadczy o tym, że wielu spośród studentów rozumie, iż proces twórczy może ale nie musi być przewidywalny a wszelkie środki artykulacji mogą być do samego końca aktywne.

Strona Pracowni

JAKUB MATUSEWICZ (malarstwo, studia I stopnia, III rok) – „Schody (Odschodowienie / Bez znaczenia)”
JULIA KAWCZYNSKA (rzeźba, jednolite studia magisterskie, V rok) – „Jak stać się biało-czerwonym”
MAŁGORZATA WIECZOREK (malarstwo, studia I stopnia, I rok) – bez tytułu (trzy przedmioty)