VII Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – Perfomance

prof. dr hab. Janusz Bałdyga

dr Marta Bosowska, ad.

Iga Martin, staż.

Pracownia Sztuki Performance powstała w 2010 roku jako pracownia gościnna na wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, od 2011 roku ma status pracowni wolnego wyboru.

Celem nauczania w pracowni sztuki performance jest zdobycie umiejętności konstruowania akcji i działań w oparciu o rozpoznanie strukturalnych i społecznych uwarunkowań przestrzennych. Chodzi o praktyczną znajomość takich pojęć jak: przestrzeń, miejsce, dystans.

Proces dydaktyczny uwzględnia znaczenie form trwałych i ich rolę w modelowaniu zachowań człowieka. Człowiek stanowi jednak podstawową materię działania. Ciało i figura przyjmują funkcję podmiotu i przedmiotu. Kolejnym celem jest poznanie mechanizmów tworzenia języka wizualnego, charakterystycznego dla sztuki performance. Konstruujemy znak wokół osoby performera uwzględniając takie pojęcia jak ciało, figura, sylweta, ślad, pamięć. Jednym z podstawowych pojęć analizowanych w pracowni jest czas. Podejmujemy działania w przestrzeni publicznej, performer staje się wówczas inicjatorem faktu społecznego. Przewartościowujemy takie pojęcia jak zasięg, skala, język, obserwator. Traktując performance jako fakt intermedialny, poszukujemy relacji (granice, wpływy, przenikania) z takimi dyscyplinami jak rzeźba, rysunek,
tekst wizualny etc.

Angèle Guy, Under Plastic
Charlotte Gwendoline Quandt, Tik Tok Conversation, Poznań 2022
Charlotte Gwendoline Quandt, My dark silence,my silent dark, Poznań 2022
Magdalena Czapiewska, Ekspansja, Poznań 2022
Martyna Przybyło, Bez tytułu. Poznań 2022
Jonas Bader, Eat up, Poznań 2022Peter Højlund Palluth, basket, focus, direction, Poznań 2022Wejścia/Wyjścia #5, Galeria Curator’s Lab, Poznań 2022