I Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Joanna Imielska

mgr Anna Maria Brandys as.

W pracowni rysunku realizuje się konkretne cele. Pierwszy – to przejście od widzenia do poznawania. Doskonalenie warsztatu oraz rozszerzanie  środków przekazu jakimi dysponuje rysunek. Drugi – to zbudowanie autonomicznego „ja”, ujawnienie indywidualnych zainteresowań, predyspozycji i wrażliwości, zdefiniowanie własnej postawy twórczej. Trzeci, który w tym roku akademickim w związku z COVIDEM-19 nie został zrealizowany – to bycie w zespole, to „wyjście poza pracownię”, wyjazdy na plenery, organizacja wspólnych wystaw, które są uwieńczeniem całego procesu dydaktycznego. Czwarty – to podejmowanie ważnych  tematów, w roku akademickim 2020/21 takimi tematami były: Drzewo genealogiczneSzkicownik – pamiętnik – książka, Światło, 10 kadrów ciała człowieka, Ślad, Powiększenie, Układanka, Kartka papieru, 72 odcienie szarości, Szablon, Waste, Aparat do przechowywania rzeczy, Palindrom, Ubytkowanie, Shinrin yoku, Wędrowanie.

Linki do szerszej prezentacji Pracowni:
https://drive.google.com/drive/folders/16FhW20xloQPL-IkESOpx1J4sbBD7LpdX?usp=sharing
https://www.instagram.com/1rysunekweaikuap/
https://www.facebook.com/pracowniarysunkujoannyimielskiej/

Aneta Siurnicka, Aparat do przechowywania rzeczy, WA, III rok, sps

Gabriela Dyczkowska, Szkicownik, WEAiK, I rok, sps

Agata Osiadło, Niegrzeczna, WGiKM, III rok, sps

Dorota Jakubiak, Spleen Jan Brzechwa, WEAiK, II rok, sps

Joanna Hantkiewicz, Drzewo genealogiczne Zima, WAWiS, II rok, sps

Krzysztof Rozwadowski, Ubytkowanie, WA, I rok, sds

Julia Osika, Waste, WR, II rok, sps

PLAYLISTA: