XIII Pracownia Malarstwa

prof. dr hab. Grzegorz Ratajczyk

mgr Mateusz Pietrowski, asyst.

Najważniejszym celem programowym jest kształtowanie osobowości studenta, pomoc w rozwoju jego horyzontów myślowych – artystycznych i poszukiwaniu własnej drogi twórczej. Program pracowni stara się wspierać te dążenia poprzez szereg zagadnień o charakterze studyjnym, interpretacyjnym, często z dookreślającym je hasłem. Dla studentów lat starszych, z większym doświadczeniem twórczym, możliwe są działania abstrakcyjne, gdzie najważniejszym celem jest aktywne poszukiwanie własnego języka artystycznego, tego co indywidualne i niepowtarzalne. Realizacja tych zadań powinna być oparta na propozycjach studenta w formie dyskusji i szkiców koncepcyjnych.

Myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy jest przygotowanie studentów nie tylko do odnoszenia sukcesów, ale także do ponoszenia porażek, traktowanych jako istotnych momentów w samodzielnej pracy twórczej. W każdym etapie studiowania zachęcam do podejmowania ryzyka artystycznego na własnę miarę, bo ryzyko to w procesie twórczym ma głęboki sens. Pracownianą społeczność zachęcam do aktywności, dyskusji i wzajemnej pomocy.