XV Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski

mgr Agata Nowak

Program pracowni zakłada wszelkie działania rysunkowe oparte na szerokim spektrum warsztatowym. Działania rysunkowe obejmują studia analityczne jak i prace tworzone z wyobraźni na określone hasła problemowe. Składowa tych dwóch doświadczeń ma na celu wypracowanie przez każdego studenta własnego języka ekspresji artystycznej.

Studenci XV Pracowni mają warunki do realizacji prac o charakterze interdyscyplinarnym skierowane w stronę warsztatu graficznego (monotypia, wypukłodruk, wklęsłodruk – miedzioryt).

Tematy studyjne:
STUDIUM MATERII
NIEZNANA STRONA PRZEDMIOTU
KARTKA POLE DZIAŁANIA
FRAGMENT WIĘKSZEJ CAŁOŚCI
RYSUNKI PRZESKALOWANE – STUDIA FORM NATURALNYCH
AUTOPORTRET BEZ PORTRETU

Tematy określone hasłem:
ZAKRYTE – ODKRYTE
RYSUNEK W RYSUNKU
GRANICE
EKSPERYMENT RYSUNKOWY
MIEJSCA
RYSUNKI NARRACYJNE
RYSUNKI WYKONANE PRZY POMOCY PRZYRZĄDÓW
RYSUNKI INSPIROWANE TWÓRCZOŚCIĄ INNEGO ARTYSTY HORYZONT

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, XV Pracownia Rysunku, Jakub Izydorczak, „Eksperyment rysunkowy”, 2021

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, XV Pracownia Rysunku, Anna Radlińska, „Co robią eksponaty, gdy nikt ich nie odwiedza”, książka artystyczna, 2021
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, XV Pracownia Rysunku, Anna Radlińska, „Co ja robię, gdy nikt mnie nie odwiedza”, książka artystyczna, 2021

KLIKNIJ W OBRAZEK
XV Pracownia Rysunku, Magdalena Anzorge-Kurkowska, cykl „Horyzont”
KLIKNIJ W OBRAZEK
XV Pracownia Rysunku, Sandra Shawkat, cykl „Zamknięte oczy”