III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk

prof. dr hab. Piotr Szurek

dr Maryna Mazur, ad.

mgr Dorota Karolewska, lab. 

III Pracownia Grafiki jest otwarta dla wszystkich studentek i studentów UAP.

Jest miejscem spotkań, dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń, a przede wszystkim pracy twórczej. Tutaj realizują własne zamierzenia artystyczne, podejmują próbę odnalezienia czy ukształtowania indywidualnej formy ekspresji opartej na wklęsłodruku, łącząc je z innymi technikami graficznymi i sposobami artystycznej artykulacji. Studenci realizują zaproponowane przez nas tematy, a także podejmują własne, aktualne, często trudne, ale ważne tematy. Zróżnicowane postawy twórcze znajdują swoje odzwierciedlenie w prezentowanych pracach. Towarzyszy temu poznawanie technik druku wklęsłego, dzięki którym studenci eksperymentują z akwafortą, akwatintą, miękkim werniksem i współczesnymi możliwościami druku cyfrowego. Opracowują też techniki autorskie. Częścią procesu dydaktycznego są organizowane przez pracownię plenery, wystawy studentów i absolwentów, w kraju i za granicą. 

Zuzanna Nowak
Tina Iroko
Maria Broniewska
Małgorzata Gazda
Małgorzata Gazda