VII Pracownia Malarstwa

prof. dr hab. Tomasz Siwiński

dr Marcin Lorenc

mgr Natalia Brzezińska

Najogólniejszym celem pracowni jest udzielenie wszechstronnego wsparcia studentowi w jego wszechstronnej drodze ku wszechstronności, która stopniowo przeradza się w procesie dydaktycznym w spójny i indywidualny język artystyczny – już w pewnym sensie (tu akurat nie pejoratywnym) – stronniczy.

Wszechstronne wsparcie oznacza między innymi to, że korzystamy z dobrodziejstw tworzenia zarówno analitycznych studiów, jak i syntetycznych prac z wyobraźni i określonych hasłem.

Wszechstronna droga studenta oznacza jego – wspierane przez pracownię – starania, by wielu rzeczy spróbować, stając się na próbę uniwersalnym.

Wszystko to zaś prowadzi do odnajdywania przez studenta całkiem już nie uniwersalnego, a właśnie partykularnego podejścia – jedynego w swoim rodzaju sposobu artystycznego działania.