XV Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski

dr Agata Nowak

Program pracowni zakłada wszelkie działania rysunkowe oparte na szerokim spektrum warsztatowym. Działania rysunkowe obejmują studia analityczne jak i prace tworzone z wyobraźni na określone hasła problemowe. Składowa tych dwóch doświadczeń ma na celu wypracowanie przez każdego studenta własnego języka ekspresji artystycznej.

Studenci XV Pracowni mają warunki do realizacji prac o charakterze interdyscyplinarnym skierowane w stronę warsztatu graficznego (monotypia, wypukłodruk, wklęsłodruk – miedzioryt)


Martyna Sarnowska, Punkt

Wiktoria Kowalczyk, Kolekcja