II Pracownia Animacji

dr Miłosz Margański, ad.

filmy:
„Spojrzenia” Joanna Płatek
„Eros & Tanatos” Zuzanna Pobłocka
„Da Da Is Tape To And U U U” Ewelina Duffy
„Don’t let me bloom” Dominika Tkaczyk
„ARCHE” Jules Czurko 
„Urges” Zofia Łaska