Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

Katedra Grafiki

Grafika Artystyczna – studia niestacjonarne

Grafika Artystyczna – studia podyplomowe

Katedra Komunikacji Wizualnej

Projektowanie Graficzne – studia niestacjonarne

Projektowanie Graficzne – studia podyplomowe