Wydział Animacji i Intermediów

Katedra Animacji

Katedra Intermediów

  • PREZENTACJA PRACOWNI KATEDRY INTERMEDIÓW UAP
  • Pracownia Intermediów I
  • Pracownia Intermediów II 
  • Pracownia Intermediów III 
  • Pracownia Intermediów IV  
  • Pracownia Filmu Eksperymentalnego I  
  • Pracownia Filmu Eksperymentalnego II  
  • Pracownia Filmu Eksperymentalnego III
  • Pracownia Filmu Eksperymentalnego VI