I Pracownia Bioniki

dr hab. Izabela Idzikowska-Bzdręga, prof. UAP

mgr Joanna Sichel, asyst.

Celem kursu w I Pracowni Bioniki jest wyposażenie studentów w praktyczne narzędzia metodyczne, które wprowadzą, udoskonalą i ułatwią proces projektowy zarówno na wstępnym etapie poszukiwań inspiracji, jak i tworzenia koncepcji oraz myślenia o formie i konstrukcji projektu. 

Bazując na analitycznej, wnikliwej obserwacji świata przyrody z uwzględnieniem zachodzących w nim zmian i zjawisk, których konsekwencją jest konkretny kształt, geometria, budowa, wprowadzamy studentów w bogate źródło przykładów oraz gotowych rozwiązań będących przyczyną dalszej pracy projektowej. Efektem tej pracy jest obiekt spełniający założenia funkcjonalne, konstrukcyjne, ergonomiczne, materiałowe.    

Mnogość odpowiedzi natury na zróżnicowane problemy fizyczne, środowiskowe i biochemiczne umożliwia studentom wybór najbardziej dogodnego zagadnienia, które poddadzą nie tylko racjonalnej analizie, ale i zaangażują w nie swoje emocje, ciekawość oraz wrażliwoś