I Pracownia Projektowania Mebla 

dr Dorota Januszek

W pracowni studenci rozwijają swój osobisty warsztat projektowy.

Wychodzimy z założenia, że problemy poruszające człowieka pozwalają wypracować autorskie rozwiązania i poszerzyć pole projektowych doświadczeń. Duży nacisk kładziony jest na indywidualną prace z materiałem i modelami. Dążymy do realizacji, która pozwala studentom samodzielnie doświadczyć wagi podejmowanych decyzji projektowych.