II Pracownia Bioniki

prof. dr hab. Wojciech Hora

dr inż. arch. Filip Żuchowski, ad.

Celem kształcenia w Pracowni jest wypracowanie u studenta indywidualnej metody / procedury projektowo-analitycznej jako procesu świadomej kreacji, tożsamej dla projektowania i innych rodzajów działalności projektowej.

Proces ten jest uwarunkowany indywidualnymi cechami studenta, takimi jak: wrażliwość, pułapem intelektualnym, rozwinięte zdolności rozumienia zagadnień projektowych. Zakładamy, że po ukończeniu kursu w Pracowni studenci będą wyposażeni w wiedzę, która uczyni z nich jednostki twórcze, zdolne do budowania nowych rzeczywistości, rozumienia ich istoty oraz wyposaży ich w narzędzia pozwalające poruszać się wśród różnych mediów, środków wyrazu i technologii. Poznanie powyższych założeń prezentowanej definicji i zrozumienie ich poprzez ćwiczenie analityczno-projektowe ma uaktywnić w studentach zestaw umiejętności niezbędnych do zrozumienia otaczającej ich przestrzeni materialnej.

Studia nad ruchem w cebuli
Wojciech Drzewiecki
Obiekt ilustruje zasadę: im dalej od środka, tym tempo zmniejszania się długości kija wzrasta. Do wykonania modelu wykorzystano stal kortenowską i bambusowe kije. Proporcje modelu to 1×1 moduł dla podstawy i 1x1x5 dla płaszczyzny utworzonej przez płaszczyzny.
Studia nad konstrukcją w cebuli
Wojciech Drzewiecki
Obiekt ilustruje zasadę konstrukcji cebuli – góra do dołu warzywa zawsze pozostaje w stosunku 1:3. Model jest zrównoważony tylko wtedy, gdy w ramie umieszczone są 3 drewniane kulki i 1 stalowa kulka.
Opakowanie na piłkę tenisową
Julia Kaczmarek
Oparte na kwadratowej siatce 30×30, opakowanie zostało zaprojektowane z myślą o prostej formie i intuicyjnym ruchu, pozycjonowaniu i zakleszczaniu obiektu.
Studia nad połączeniami węzłowymi w cytrynie
Julia Kaczmarek
Model wykonany w oparciu o zasadę, im bliżej końców owocu, tym mniejsza wpisana kula. Po analizie schematu owocu, rzuca się w oczy założenie sferycznych wariacji i brak widocznych różnic w centrum cytrusa. Obiekt wykonany jest z blachy aluminiowej, uzupełnionej drewnianymi kulami o różnych średnicach.

Studia nad konstrukcją w cytrynie
Julia Kaczmarek
Analizując wierzchnie warstwy owocu oraz warstwową skórkę, model ilustruje zasadę zwiększania trajektorii i minimalizowania promienia toru ruchu cytryny. Model wykonany jest w całości z drutów, z dodatkowymi elementami wykonanymi z kartonu.

Przesunięcie / Uniesie
Julia Kaczmarek
Model przedstawiający sześcienną kostkę, która umożliwia ruch, nawiązując do przemieszczania i podnoszenia obiektu. Wykonanie z drutu otwiera możliwości zagięć, które zamykają sześcian w konkretnej formie.
Studia nad konstrukcją w orzechu włoskim
Natalia Marciniak
Projekt demonstruje zasadę dotyczącą sił działających na orzech podczas pękania jego skorupy – mniejsza siła jest potrzebna do pęknięcia wzdłuż długości skorupy niż do pęknięcia wzdłuż jej szerokości. W przedstawionym obiekcie siła pękania jest reprezentowana jako siła utrzymująca dwa jego elementy. Lżejszy zachowuje równowagę i utrzymuje strukturę cięższego dzięki sile działającej na jego podstawę.
Studia nad połączeniami węzłowymi w papryce
Olga Niesyta
Forma odnosi się do obserwowanego stosunku 1:3, który został zastosowany do wielkości trójkątnych płaszczyzn wieńczących budynek i wysokości przecinających się między nimi połączeń. Powstała w ten sposób bryła została zwieńczona konstrukcją schodzącą do ziemi pod powstałym zboczem z górnego, mniejszego trójkąta.
Przesunięcie / Uniesie
Olga Niesyta
Ruch, który podnosi kostkę z pozycji leżącej na plecach, aktywuje wykonanie ruchu przemieszczenia, tj. wypadnięcie podpory, która stabilizuje kostkę w pozycji stojącej.
Opakowanie na piłkę tenisową
Dominika Sołtysiak
Wykorzystując zaprojektowaną siatkę zagięć i cięć na arkuszu brystolu o wymiarach 30 x 30 cm, opakowanie (w tym zapięcie) zostało zaproponowane w taki sposób, aby „zakleszczyć” w nim piłkę tenisową o średnicy 6,5 cm.
Studia nad ruchem w jajku kurzym
Dominika Sołtysiak
Ruch przedstawiony przez model ma na celu zilustrowanie zasady stojącej za kurzym jajkiem – bez względu na to, w jakiej pozycji obrócimy jajko, zawsze będzie ono dążyć do obracania się wokół własnej osi.
Studia nad konstrukcją w jajku kurzym
Dominika Sołtysiak
Model składa się z dwóch pasujących do siebie brył. Obiekt wchodzi w ramę, tworząc zaokrągloną formę w niektórych miejscach i prostą formę w innych.
Przesunięcie / Uniesie
Dominika Sołtysiak
Gdy kostka przesuwa się wzdłuż tylnej części bryły wewnątrz, unosi się. Następnie przyjmuje niekonwencjonalną pozycj
Studia nad ruchem w pieczarce
Igor Wierciński
Elementy po przesunięciu otrzymują charakter przestrzenny, po czym formę zamyka negatyw, który blokuje obiekt.
Opakowanie na piłkę tenisową
Katarzyna Wróbel
Opakowanie na piłkę tenisową zostało stworzone przy użyciu linii prostych i krzywych. Składa się tylko z zagięć papieru, wykorzystując całą powierzchnię 30x30cm.
Studia nad konstrukcją w brukselce
Katarzyna Wróbel
Linie narysowane od punktów, w których jeden z trzech liści, ułożonych na tej samej wysokości, zachodzi na sąsiedni liść do połowy, do przeciwległych punktów, w których liście się spotykają, tworzą segmenty. Nakładające się segmenty przecinają się w 1/3 swojej długości.
Przesunięcie / Uniesie
Katarzyna Wróbel
Drewniany moduł oparty jest na sześcianie. Jego dolna płaszczyzna jest sfazowana wzdłuż przekątnej sześcianu, gdzie łączy się z modułem wykonanym ze stali. Kiedy drewniany blok jest podnoszony za zaokrąglony wierzchołek, przesuwa się, tworząc nowy blok ze stalowym elementem.
Studia nad ruchem w mandarynce
Adam Żabiński
Struktura złożona z dwóch czworościanów. Gdy jeden z elementów jest obrócony, ilustruje to relacje kątowe w owocu mandarynki.
Studia nad połączeniami węzłowymi w mandarynce
Adam Żabiński
Model budowy połączeń węzłowych w owocu mandarynki. Metalowa konstrukcja przytrzymuje drewnianą półkulę.