Komputerowe wspomaganie projektowania

dr Agnieszka Sikorska-Długaj

mgr Katarzyna Karpierz

Komputerowe Wspomaganie Projektowania to zajęcia prowadzone dla studentów pierwszego i drugiego stopnia na wydziale Architektury i Wzornictwa.

Realizowane są przez okres pięciu semestrów na studiach licencjackich oraz kolejnych dwóch semestrach na studiach magisterskich. W trakcie zajęć studenci poznają narzędzia i techniki komputerowe wspomagające proces projektowania. Program pracowni opiera się na zestawie krótkich zadań realizowanych na podstawie scenariuszy ćwiczeń oraz pracy własnej nad wybranymi tematami. Podczas zajęć studenci poznają narzędzia do tworzenia dokumentacji projektowej (AutoCad, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign), modelowania (AutoCad 3D, SketchUp, Cinema 4D, Rhino, SolidWorks), makietowania i wytwarzania (Z-Suite wydruk 3D).

Komputerowe Wspomaganie Projektowania to zajęcia, które wspierają proces nauki programów komputerowych, przygotowują do współpracy z przemysłem, podwykonawcami i inwestorami, dają narzędzia do samodzielnej i zespołowej pracy nad projektem oraz zachęcają do poszerzania wiedzy i dalszej nauki programów. 

Facebook Pracowni

Strona Pracowni