Laboratorium działań materiałowych

mgr Agnieszka Mazurek, asyst.

W ramach Laboratorium Działań Materiałowych studenci zostali wprowadzeni w zagadnienia związane z 4. Rewolucją Przemysłową. W szczególności przybliżone zostały możliwości technologii addytywnych. 

Zadaniem studentów było poszukiwanie odpowiedzi projektowych w celu stworzenia własnego materiału. Materiał rozumiany był jako forma przestrzenna wykazująca wybrane przez studenta właściwości. Koncepcje miały wykorzystać potencjał dostępnych technologii przyrostowych. Kolejno zostały przeprowadzone etapy: 

  • poszukiwania inspiracji,
  • tworzenia koncepcji w formie szkiców oraz makiet,
  • tworzenia modeli 3d, 
  • przygotowania plików do druku. 

Efektem procesu są odpowiedzi zawierające rozwiązania inspirowane bioniką, prezentujące rozwiązania techniczne, opierające się o złożoną geometrię i wykazujące różne właściwości fizyczne i mechaniczne.