Moduły

dr hab. Łukasz Stawarski, prof. UAP

Podstawą kształcenia kierunkowego na drugim i trzecim roku studiów pierwszego stopnia są cztery Moduły, realizowane rotacyjnie w cyklach 10-cio tygodniowych (trzy na drugim roku i jeden na trzecim roku).

W ramach przeprowadzanych założeń projektowych studenci mają do zrealizowania określone zadania dydaktyczne. Poszczególne Pracownie Katedry Designu zostały przypisane do konkretnych Modułów. Po zaliczeniu (w dowolnej kolejności) czterech Modułów, student wybiera 1 z 7 pracowni Katedry Designu, w której będzie realizował licencjacką pracę dyplomową.

Projektowanie obiektu

Projektowanie struktury

Projektowanie systemu

Projektowanie społeczne