Pracownia Ceramiki w Architekturze

dr Piotr Mastalerz
prof. dr hab. Ewa Twarowska-Sioda

Pracownia to miejsce do odkrywania sensu i wartości indywidualnego tworzenia pobudzania do kreatywnego myślenia.

Celem pracowni jest przygotowanie studenta do projektowania ceramiki dla architektury. Spotkania w pracowni to nie tylko korekty i realizacja, ale również prezentacja artystów pracujących w ceramice i poznanie technologii (sposoby budowy formy, rozwiązań i przełamywania utartych konwencji.) 

Ceramika jest naturalnym medium artystycznym, sposobem materializowania własnej wizji świata. Ceramika od dawna wykorzystywana w architekturze, to również wielość technologicznych metod pozwalających uzyskać efekty  dostępne jedynie w tej dyscyplinie sztuki. 

Do stworzenia takiej a nie innej formy dochodzi się przez kompilację idei twórczych i określonego tematu, z wykorzystaniem do tego celu naturalnych właściwości materii ceramicznej. Dotykając miękkiej masy glinianej możemy na niej pozostawić ślady, odciski, swoich dłoni i narzędzi, tworzyć indywidualne, pełne energii faktury, przekształcić glinę w symbole tworzyć indywidualny obraz formy.

Tematy są prowokacją do działań we wnętrzu ( hotele, kościoły, domy, markety itp. ) i w przestrzeniach otwartych ( mieście, ogrodach, parkach, placach). Poprzez budowanie obiektów w wybranej skali o różnych kolorach i z różnych rodzajów mas ceramicznych możemy realizować swoje koncepcje. Ceramika to dziedzina niezwykle pojemna w materiały – od masy szamotowej poprzez kamionkę do porcelitu i delikatnej porcelany. Działania w tej materii sprawiają, że może się stać domem z cegły, posadzką, detalem architektonicznym, rzeźbą,formą użytkową.

Prowokacją do wprowadzenia ceramiki może być przestrzeń już istniejąca lub zaprojektowana. Najbardziej pasjonujące jest szukanie realizacji między elementami ceramicznymi a konkretną przestrzenią. Czasami jedna forma może zawładnąć całą przestrzenią, czasami może ją wyciszyć lub nadać nowe wartości.