Pracownia Elementów Projektowania Architektonicznego

prof. dr hab. Katarzyna K.Jeziorkowska

mgr inż. arch. Tomasz Bekas – asystent

Praca w pracowni przygotowuje do zadań projektowych w kolejnych latach studiów na Wydziale Architektury i Wzornictwa w Katedrze Architektury.

 • wprowadza młodzież studiującą w UAP im. Magdaleny Abakanowicz w arkana interdyscyplinarnego projektowania,
 • eksponuje pierwsze kroki w obszarach projektowania przestrzennego,
 • uruchamia procesy poznawcze w projektowaniu,
 • przedstawia i wyjaśnia pojęcia projektowe w architekturze,
 • rozwiązuje szerokie spektrum problemów projektowych, 
 • eksponuje konieczność udoskonalania wyobraźni przestrzennej,
 • otwiera obszary przestrzennych poszukiwań formalnych, konstrukcyjnych i analitycznych, w relacjach form, w skali, w transformacjach, w wariantach i wersjach rozwiązań projektowych,
 • wskazuje etapy procesu projektowego,
 • weryfikuje studyjne propozycje projektowe: modele i rysunki, 
 • podejmuje interdyscyplinarny dialog i omawia każdą propozycję novum,
 • akceptuje studyjne błędy projektowe jako doświadczenie,
 • wskazuje elementy z potencjałem projektowym, 
 • wyzwala wielopłaszczyznowy proces myślenia wzbogacany twórczą intuicją, wrażliwością i zdobywaną wiedzą.

 

PROBLEM PROJEKTOWY – I SEMESTR

„NOWA BRYŁA – NOWA PRZESTRZEŃ”

Projekty rozwiązywane indywidualnie według założeń losowanych z autorskiej metody dydaktycznej prof. Katarzyny K.Jeziorkowskiej „Variable space of the sign”®

PROBLEM  PROJEKTOWY  –  II SEMESTR

„SERIA STRUKTUR PRZESTRZENNYCH”

Projekty rozwiązywane indywidualnie według założeń losowanych z autorskiej metody dydaktycznej prof. Katarzyny K.Jeziorkowskiej „Variable space of the sign”®

PROJEKTY ZESPOŁOWE – OPIS ROZPOCZYNAJĄCY PREZENTACJĘ PROJEKTÓW ZESPOŁOWYCH I PODPISY POD PRACAMI według nazw plików

Odrębnym zadaniem w drugim semestrze w Pracowni Elementów Projektowania Architektonicznego jest praca zespołowa. Trzy zespoły studentów I roku podjęły problem projektowy „PRZESTRZEŃ Z PASAŻEM”.

Każda z osób, w każdym zespole otrzymała odrębne problemy do rozwiązania według zagadnień: moduł główny, moduł pomocniczy, forma pustej przestrzeni, odbicia lustrzane, siatki rzutu, strefy, szata formy, transformacje modułów, układy przestrzenne. Wspólna praca studentów otworzyła szerokie spektrum wersji i wariantów rozwiązań i doprowadziła w efekcie do spójnych rozwiązań.

Powstały trzy projekty koncepcyjne poprzedzone scenariuszami zawierającymi założenia projektowe uwzględniające: projekt formy/form kreujących przestrzeń z aspektami jej oddziaływania, analizy formalne, elastyczność rozwiązań, dostępność użytkowników, etc.