Pracownia Form Funkcjonalnych 

 Prowadzący: dr hab. Marcin Konicki, prof. UAP

mgr Joanna Leciejewska

Kontekst otaczającej rzeczywistości wpływa na zmianę warunków życia człowieka stwarzając tym samym potrzebę definiowania nowych oraz redefiniowania istniejących funkcji projektowanych obiektów.

Celem projektantów nie jest powielanie schematów tylko odpowiadanie na aktualne potrzeby użytkowników wynikające ze zmian społecznych, technicznych, czy socjologicznych. Użytkownik jest odbiorcą naszej działalności. To dla niego tworzymy produkty których celem jest wejście z nim w interakcje, nie będąc jedynie scenografią jego życia. Projektanci kreują rzeczywistość i powinni bardzo dobrze wsłuchać się w potrzeby użytkowników. Bez tego tworzą obiekty bez kontekstu, oparte jedynie na własnym subiektywnym spojrzeniu. Obserwacja otoczenia, ludzi jak i nowych rozwiązań technologicznych pozwalają spojrzeć na problem w szerszym kontekście i stworzyć nowatorskie i innowacyjne rozwiązania, które przełamują stereotypowe myślenie. Analityczny zmysł jest równie istotny co kreatywne i twórcze myślenie. Połączenie tych dwóch biegunów jest fundamentem dla dobrego projektanta. Oba wątki osadzone są w nadrzędnym obszarze „Człowiek i kontekst” w którym bardzo istotną rolę odgrywa ergonomia, socjologia i psychologia.

Dwa filary PFF

Rozwój analitycznego myślenia oraz wskazanie narzędzi pozwalających dobrze zdiagnozować problem projektowy. Skierowany głównie do studentów młodszych lat (studenci studiów licencjackich) W ramach zajęć nacisk położony jest na przygotowanie prawidłowej analizy i zdefiniowaniu problemów projektowych.

Rozwój kreatywnego myślenia wsparty poznaniem nowych technologii które pozwalają realizować najśmielsze pomysły ale również otwierają nowe obszary, które nie mają swojego pierwowzoru i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Skierowany głównie do studentów studiów magisterskich oraz starszych roczników licencjackich którzy wykazują się biegłością w obszarze analitycznym.