Pracownia Interpretacji Przestrzeni

MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ SPYCHAJ

PROF. DR HAB. ANDRZEJ WIELGOSZ

Projektowanie, w opozycji do tworzenia sztuki, otoczone jest wieloma ograniczeniami.

Począwszy od braku możliwości wyboru kontekstu, przez ekonomię i ergonomię aż po zrównoważony rozwój. Projektując, powinniśmy mieć na uwadze jak najmniejsze szkody dla ekosystemu. Destrukcja stała się większą częścią naszej kultury niż jej wytwory. Jako gatunek doprowadziliśmy ekosystem do granic jego możliwości i kontynuujemy to działanie – projektując staramy się niszczyć jak najmniej. Te wąskie ramy wyznaczają pole działania projektowego w jakich staramy się poruszać.

Uniwersytecka pracownia projektowa to miejsce i czas do popełniania błędów i eksperymentowania. Nie ma jednoznacznie dobrych lub złych projektów, a na większość pytań nie ma gotowych odpowiedzi. My również ich nie mamy, a rozwiązań szukamy poprzez wielowątkową analizę podjętych problemów projektowych. Istotniejszy od finalnego rozwiązania jest dla nas proces poszukiwania, podczas którego staramy się wytworzyć egalitarne warunki pracy, gdzie wypowiedzieć mogą się wszyscy a każdy głos jest równy.