Pracownia Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego I

dr inż. arch. Michał Ankiersztajn, ad.