Pracownia Projektowania Architektonicznego I 

mgr inż. arch. Hugon Kowalski

Projektujemy, rozmawiamy i zadajemy pytania. Pracownia Architektury 1 to przestrzeń, w której architektura łączy się ze sztuką.

Podczas zajęć skupiamy się na indywidualnych problemach i wspólnie je rozwiązujemy. Na podstawie szkiców, przemyśleń, fotografii i analizy obszaru opracowania podajemy odpowiedzi i staramy się wybrać tą najbardziej słuszną. Przekazujemy wiedzę i zderzamy ją z innymi projektami w świecie sztuki.

W ciągu roku zapraszani są goście z architektonicznego towarzystwa, którzy dzielą się swoimi opowieściami.

Mieszkalnictwo – to obligatoryjne zajęcia na drugim roku studiów inżynierskich, gdzie poznajemy strukturę funkcjonalną domu jednorodzinnego dla wybranego modelu rodziny. Studenci zdobywają wiedzę na temat materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budowlanego, a efektem pracy jest projekt domu. Drugi semestr poświęcony jest dużej kubaturze obiektu wielorodzinnego, w którym wypracowujemy ekonomiczne układy mieszkań. Oba projekty uczymy się w sposób syntetyczny przedstawić na formacie planszy B1

Architektura, urbanistyka i projektowanie zintegrowane – pracownia otwarta jest dla studentów architektury, którzy chcą realizować podczas zajęć konkursy krajowe i międzynarodowe, rozwinąć problematykę istniejących obiektów na mapie Poznania lub rozwiązać problem danego obszaru. Efektem zajęć jest katalog projektu wraz z planszami wystawowymi/

Wolny wybór oraz projektowanie wnętrz – zapraszamy wszystkich zainteresowanych, również spoza kierunku architektura, którzy chcą nauczyć się podstaw projektowania obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Każdy temat dopasowujemy indywidualnie do studenta.