Pracownia Projektowania Architektonicznego II

mgr inż. arch. Piotr Kamiński, asyst., p.o. kierownika

dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. UAP

mgr inż. arch. Szymon Januszewski

Zajęcia w pracowni są ogniwem kształcenia, które poszerza wiedzę na temat uwarunkowań  procesu tworzenia architektury osadzonej w szeroko rozumianym pejzażu kulturowym.

Dziedzictwo, formalne i psychologiczne, techniczne i prawne uwarunkowania włączone są w proces analizy, syntezy wniosków i stawiania tez. Jego efektem ma być indywidualna kreacja studenta, nie ograniczona ale uwarunkowana, wielowarstwowa, wyzwolona z zawidzeń, własna. Proces kształcenia skupia się na nauce projektowania obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym ukierunkowaniem na obiekty o funkcjach rekreacyjno-sportowych, osadzone w przestrzeniach publicznych, często w terenach otwartych, w relacji z zielenią publiczną.

Zajęcia mają formułę wykładów, prezentacji i autopsji lokalizacji przechodząc w konsekwencji w ćwiczenia i indywidualne konsultacje, prowadzące do autorskiej koncepcji rozwiązania zadania projektowego i prezentacji przez studenta kreatywnych rozwiązań.

W Pracowni Projektowania Architektonicznego II prowadzone są następujące zajęcia:

  1. Projektowanie obiektów mieszkaniowych – II rok I i II semestr
  2. Projektowanie obiektów rekreacyjnych – III rok I semestr
  1. Projektowanie obiektów użyteczności publicznej – III rok II semestr
  2. Na obydwu stopniach prowadzone są seminaria i dyplomy.