Pracownia Projektowania Architektonicznego V

p.o. Kierownika Pracowni dr inż. arch. Natalia Regimowicz

mgr. inż. Arch. Jarosław Wroński