Program uzupełniający

dr Magdalena Grenda, ad

dr hab. Łukasz Stawarski prof. UAP

prof. dr hab. Marzena Wolińska

mgr Małgorzata Paruch-Piotrowska, asyst.

Podczas pracy studenci poznają podstawowe narzędzia i metodologię pracy projektowej.

Doskonalą swoje umiejętności związane z kształtowaniem własnego języka form plastycznych, zagadnieniami związanymi z kompozycją, przestrzenią, kontekstem, funkcją i potrzebami użytkownika. Uczą się systematycznej pracy nad projektem indywidualnie i/lub w zespołach.

Program uzupełniający realizowany w Katedrze Designu kierowany jest do studentów kierunków Projektowanie Mebla, Design Krajobrazu oraz Architektura na Wydziale Architektury i Wzornictwa, kierunków Architektura Wnętrz oraz Scenografia na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii, a także do wszystkich studentów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w ramach przedmiotu Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa.