Sketching – Rysunek prezentacyjny

mgr Jakub Garstkiewicz

Zajęcia są prowadzone poprzez warsztaty, w trakcie których studenci nabywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną z wizualizowaniem idei projektowych oraz ich prezentowaniem.

Rysunek jest traktowany jako jedno z narzędzi kreacji, wykorzystywane podczas procesu powstawania nowego produktu i komunikacji projektowej wewnątrz zespołu wdrożeniowego. Ćwiczenia mają na celu wykształcenie umiejętności związanych z prezentowaniem formy, funkcjonalności, ergonomii, konstrukcji i materiałów projektowanego produktu. Do tego celu na zajęciach poruszane są zagadnienia perspektywy odręcznej, wykreślania obiektów przestrzennych, schematycznego rysowania postaci użytkownika, studium materiałów, a także zagadnienia kompozycji i percepcji. Dodatkowo studenci poznają środowisko cyfrowej obróbki rysunków oraz tworzenia złożonych prac cyfrowych. Istotne jest także łączenie technik szybkiego modelowania (speedform) z rysunkiem prezentacyjnym, który w znaczący sposób wspomaga komunikację wewnątrz zespołu projektowego.