Techniki Komputerowe w Projektowaniu

dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP

Celem zajęć technik komputerowych na pierwszym roku studiów jest zapoznanie z podstawami cyfrowego warsztatu pracy projektanta, przygotowujące studentów do pracy w zaawansowanych aplikacjach CAD na kolejnych latach studiów.

Zajęcia mają formę krótkich ćwiczeń realizowanych na jednych lub dwóch zajęciach. Rozpoczyna je pokaz informujący o celu zadania i zapoznający z narzędziami i technikami, które mają być zastosowane w ćwiczeniu. Pomocą w realizacji zadania są scenariusze ćwiczeń opracowane przez prowadzącą, film z nagraną treścią ćwiczenia oraz prace studentów wcześniejszych lat jako referencje.

W roku akademickim 2022/2023 na kierunku Architektura zostały zrealizowane 22 ćwiczenia. Wykonane zostały w następujących aplikacjach: Photoshop (grafika rastrowa), Illustrator (grafika wektorowa), InDesign (skład DTP), AutoCAD (w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej 2D), 3ds Max (modelowanie, wizualizacja, rendering i animacja). 

Na wystawie pokazane zostały efekty 14 ćwiczeń.