II Pracownia Projektowania Wystaw

dr Piotr Barłóg, ad.

II Pracownia Projektowania Wystaw realizuje tematy związane z szeroko pojętym wystawiennictwem — od komercyjnego, przez ekspozycje sztuki, po zagadnienia wystaw problemowych i eksperymentalnych.

Założeniem pracowni jest, aby każdy korzystający z niej student miał szansę zetknięcia się z jak najbardziej zróżnicowaną problematyką, dlatego w obydwu semestrach realizowane są tematy z „przeciwległych biegunów”. Celem jest uwrażliwienie na kwestie odbiorcy, specyfikę poruszanego zagadnienia oraz kontekst przestrzenny, w którym student proponuje swoją ekspozycję. Nadrzędną kwestię stanowi  każdorazowo zrozumienie relacji widz-obiekt/eksponat-idea-przestrzeń-czas, a także umiejętność komunikatywnego przekazania koncepcji projektowej, co samo w sobie stanowi formę wystawiennictwa. Istotną wartością procesu dydaktycznego jest powiązanie aspektów architektury jako wnętrza i architektury jako formy zewnętrznej, co w sposób szczególny dotyczy projektowania stoisk targowych, stanowiących małą architekturę. Jest to zatem trening w postrzeganiu relacji kontekstów oraz ich wzajemnych znaczeń. Studenci stykają się z tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami wyrazu, ucząc się wykorzystywać odpowiednie media z poszanowaniem charakteru miejsca, w odniesieniu do jego skali, rangi czy tradycji. Projektowanie wystaw daje prócz aspektu czysto merkantylnego umiejętność dostrzegania tematów wartych uwagi, ma w zamyśle rozwijać zdolność tłumaczenia abstrakcyjnych pojęć na język form plastycznych. Jest również narzędziem uwrażliwienia na ważkie społecznie problemy.

Wirtualna wystawa malarstwa Zdzisława Beksińskiego – Julia Kadrzyńska, II rok I stopnia, studia stacjonarne, kierunek Architektura Wnętrz
Opis alternatywny:
Projekt koncepcyjny wystawy wirtualnej poświęconej twórczości Zdzisława Beksińskiego – kreacja cyfrowych przestrzeni w technologii 360°. Malarstwu zadedykowano indywidualnie projektowane światy, które eksponując twórczość stają się jej naturalną kontynuacją.