Komputerowe Wspomaganie Projektowania

mgr Wojciech Sypniewski asyst,

Komputerowe wspomaganie projektowania:


Przedmiot dla I roku I stopnia kierunku Architektura Wnętrz ST

Przedmiot dla II  roku I stopnia kierunku Architektura Wnętrz ST

Przedmiot dla III  roku I stopnia kierunku Architektura Wnętrz NST

Prowadzący: mgr Wojciech Sypniewski asyst,

Celem prowadzonego przedmiotu jest:

Prowadzona przeze mnie Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania ma na celu wyposażyć studentów w umiejętności do cyfrowej obróbki graficznej prac, sprawnego tworzenia rysunków technicznych oraz modelowania

i zgłębiania wiedzy w obrębie programów takich jak ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp, V-ray, Photoshop, Illustrator, InDesign.

Temat: “Elewacja”, “Wizualizacja wnętrza”, “Aksonometria miasta”

Komputerowe wspomaganie projektowania:


Przedmiot dla III  roku I stopnia kierunku Architektura Wnętrz ST

Przedmiot dla I roku II stopnia kierunku Architektura Wnętrz ST

Prowadzący: mgr Przemysław Matejko

Prowadzona przeze mnie Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania ma na celu uświadomić studentom że oprogramowanie Autodesk 3dsmax jest niezwykle bogatym narzędziem do tworzenia obrazów. Tworzenie wizualizacji to nie tylko znajomość oprogramowania ale wyczucie estetyki, wrażliwość rysunkowa i malarska, znajomość fotografii, kompozycji, wyczucie światła, formy i materii.

Jest to dziedzina interdyscyplinarna łącząca sztukę i technologię.

Temat: Studenci opracowują wizualizacje architektury i wnętrz powstałych w pracowniach projektowych.

I Stopień

II Stopień