Pracownia Kostiumu Teatralnego

dr Ewa Mróz-Pacholczyk, ad.

mgr Karolina Grzeszczuk, as.

Celem podejmowanych działań w pracowni jest uruchomienie kreatywnego myślenia w zakresie szeroko rozumianego kostiumu scenicznego.

Praca projektowa i realizacyjna skoncentrowana jest na formie kostiumu w odniesieniu do hasła lub tekstu. Podjęta tematyka pobudza chęć poszukiwania nowych interpretacji i rozwiązań. Rozważaniu poddany jest kontekst miejsca zdarzenia scenicznego i odbiorcy. Ćwiczenia semestralne mają za zadanie: uruchomić myślenie przestrzenne, uwrażliwić na detal i jego znaczenie na scenie, wykształcić umiejętność odpowiedniego zastosowania materii, struktur i kolorystyki. Na podstawie rozmów podczas korekt określona zostaje funkcja kostiumu względem całości spektaklu jak również kostiumografa/ki w zespole realizacyjnym.

Facebook pracowni