Pracownia Projektowania Ekologicznego

dr hab. Natalia Kliśko-Walczak, prof. UAP

mgr Oriana Tyll, asyst.

W pracowni podejmowane są tematy z zakresu projektowania wnętrz, z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych.

Zachodzące w ostatnim czasie zmiany klimatyczne oraz ogólna zła kondycja zdrowotna człowieka (zarówno fizyczna, jak i psychiczna) uświadamia nam, że ścieżka, którą obrała ludzkość, jest niewłaściwa. Ludzkość powinna zredefiniować swoje potrzeby i traktować środowisko naturalne jako współinwestora. Projektant może być współautorem korzystnych zmian klimatycznych. W Pracowni Projektowania Ekologicznego omawiamy narzędzia jakie ma architekt, aby projektować nie szkodząc naturze. Stosujemy materiały pochodzenia naturalnego i zgodne z zasadą zero waste. Szukamy rozwiązań pozyskujących i oszczędzających energię.

Studenci studiów II stopnia realizują tematy badawcze związane z ekologią.

Prace naszych studentów zdobywają nagrody w konkursach takich jak: Font to nie czcionka, (zestawienie najlepszych prac dyplomowych absolwentów uczelni artystyczno-projektowych), AQ form, Enea itd. Prace są publikowane w wydawnictwach związanych z projektowaniem.

Facebook Pracowni

Dyplomy:

Prace konkursowe:

Prace semestralne:

Temat badawczy: