Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej 

dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, prof. UAP

mgr Rozalia Świtalska, as.

W Pracowni powstają koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej i półpublicznej oraz projekty architektury wnętrz obiektów użyteczności publicznej.

Misją Pracowni jest zaszczepienie osobom studiującym humanistycznego podejścia do projektowania i uwrażliwienie przyszłych projektantów na społeczny wymiar oddziaływania przestrzeni – tegoroczne tematy zadań naprowadzają na ten aspekt projektowania: „CZŁOWIEK W SWOIM NATURALNYM ŚRODOWISKU”, „SCHRONIĆ SIĘ, UCIEC, UWOLNIĆ”. Zachęcamy również do krytycznego oglądu otaczającej nas rzeczywistości, stąd pojawiające się tematy, w których można się zmierzyć z poprawą jakości życia mieszkańców miast (tegoroczny temat: „ANTYBETONOZA”). Celem naszych działań jest wyposażenie studentów – przyszłych projektantów w umiejętności tworzenia funkcjonalnych przestrzeni o wysokich walorach estetycznych – przestrzeni, które w określony sposób oddziałują na odbiorcę, wywołują pewne wrażenia i emocje, potrafią odprężać, wzruszać, skłaniać do refleksji czy animować interakcje społeczne, a jednocześnie są funkcjonalne i dostępne.