Pracownia Projektowania Ubioru 

dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska, prof. UAP

mgr Dorota Kuźniarska, as.

To miejsce, w którym spotykają się różne wizje myślenia o ubiorze. 

Pracownia realizuje program propedeutyczny wprowadzający studentów w zagadnienia projektowania ubioru poprzez poznawanie obiektywnych wyznaczników podstaw projektowania. Szczególny akcent położony jest na poznawanie subiektywnych skojarzeń emocjonalnych i wyrabianie umiejętności ich artykułowania przy pomocy wybranych środków: rysunek projektowy, realizacja. Założenia: budowanie formy i ubiór jako forma przestrzenna.

Facebook

Instagram

Michalina Musiał / TANIEC – ubiór inspirowany tańcem, ruchem lub dla tancerza/rki
Jules Czurko / ARCHE / TANIEC – ubiór inspirowany tańcem, ruchem lub dla tancerza/rki